Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

1. Mając na względzie, że wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu są produktami wykonywanymi na miarę, to jest – przygotowywanymi w odpowiedzi na podane przez Kupującego aspekty zamówienia i według jego specyfikacji, np. co do długości, szerokości, bądź wysokości danego produktu, wyłączone jest ustawowe prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie.

2. Wyłączenie określonego w ust. 1 prawa znajduje swoje ustawowe zakotwiczenie w treści art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zmian.), zgodnie z którym to przepisem, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta.

3. W momencie, gdy Sprzedający zdecyduje o wprowadzeniu do asortymentu produktowego Sklepu również towarów, co do których nie stosuje się ustawowego wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedający opublikuje na właściwej podstronie Sklepu wzór konsumenckiego oświadczenia o odstąpienia umowy na przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zasadach.